REGION

PRZEDSTAWICIEL

TELEFON

EMAIL

1
BOGUSŁAW PAPIERKIEWICZ
694 447 382
B.PAPIERKIEWICZ@METALHURT.COM.PL
2
DAMIAN WEŁPA
696 460 380
D.WELPA@METALHURT.COM.PL
3
OLESIA TOR’SKA
694 447 389
O.TORSKA@METALHURT.COM.PL
4
KAMIL JANUS
694 447 378
K.JANUS@METALHURT.COM.PL
5
MARIUSZ BIJAK
694 447 383
M.BIJAK@METALHURT.COM.PL
6
PIOTR KOŁOMAŃSKI
694 447 386
P.KOLOMANSKI@METALHURT.COM.PL
7
IZABELA ŚCIRKA
533 862 834
I.SCIRKA@METALHURT.COM.PL

PAWEŁ WESOŁOWSKI – KIEROWNIK

56 65 77 416
P.WESOLOWSKI@METALHURT.COM.PL